SP/SR

Self-Practice/Self-Reflection (SP/SR)

KBT-terapi för psykoterapeuter i grupp

Start: VT -23

 

James Bennett-Levy, Richard Twaites m.fl har utvecklat en strukturerad metod som i 12 avgränsade moduler hjälper terapeuter att använda KBT-metoder på sig själva och därmed utveckla både sitt personliga och professionella själv, Self-Practice/Self-Reflection for Therapists. Det bästa med metoden är att den till skillnad från andra mer meditationsbaserade egenterapiprogram för terapeuter tydligt fokuserar på strukturerad KBT. Det är hjälpsamt inte bara i det personliga självet utan även för dig som yrkesutövare. Du lär känna din metod från insidan och kan lättare integrera begrepp med en djupare förståelse som resultat. Det är dessutom bra att vi själva har prövat de metoder som vi ger till våra klienter. Det skapar en ödmjukhet och förståelse för hur det kan upplevas från klientens sida.

 

I korta drag: 

 

  •  Utveckla dig som terapeut genom att fördjupa förståelsen av teoretiska begrepp, tekniska färdigheter och förmågan att reflektera

 

  •  Utveckla ditt personliga själv och ditt välmående med KBT

 

  •  Skapa med hjälp av övningarna en bro mellan dina personliga erfarenheter

          och dina kunskaper som terapeut

 

  • Med hjälp av gruppen och gruppledaren sätter du egna konkreta och mätbara mål. Det kan vara mål i ditt professionella liv men också i ditt personliga/privata liv. 

 

  • Metoden anpassas efter deltagarens förkunskaper och grupperna delas in utifrån förkunskaper i KBT. 

 

  • Som gruppledare har jag stor erfarenhet av arbete med metoden på Uppsala universitets psykoterapeutprogram

 


Förkunskaper


 Metoden bygger på att du har förkunskaper i KBT. Du behöver dock inte vara färdigutbildad terapeut. Det räcker med grundläggande kunskaper. Det viktiga är att grupperna sätts samman utifrån deltagarnas förkunskaper. Metoden anpassas efter hur van du är dels vid de kognitiva redskapen men också att vid att reflektera över dig själv i som person och i terapeutrollen. Vi säkerställer också innan grupperna startar att inga kopplingar som skulle kunna skapa ofrihet finns mellan gruppdeltagarna. 


 

Praktiska detaljer 


Anmälan 


Ansök genom att ringa 076/100 95 79 eller mejla in en intresseanmälan till charlotte@akterin.se. 


Nästa steg är att vi träffas för ett bedömnings/informationssamtal.


För er som sökte innan covid när grupperna ställdes in så har jag inte sparat era ansökningar utan om det fortfarande är aktuellt hör av dig igen.

 

Gruppstorlek 


Grupper på 5-6 deltagare kommer att eftersträvas. Det kommer att vara 7 gruppträffar på 3 timmar (3x60 min) vardera och en boosterträff efter ca 8 veckor. Vi träffas med två veckors mellanrum. 

 

Kostnad


Per person o grupptillfälle på 3 timmar (kafferast ej medräknad): 1200 :- 


Sammanlagd kostnad för 8 tillfällen: 9600 :- exl.moms. Betalas som klumpsumma eller månadsvis.


Informations/bedömningssamtal: 1200 :- 

Boken och informationssamtalet ingår inte i kostnaden.

 

Lokal


Mariatorget Stockholm


 

 

Om Self-Practice/Self-Reflection


Metoden passar både blivande KBT-terapeuter under utbildning och mer erfarna terapeuter som vill utvecklas i yrkesrollen. Arbetsmaterialet är James Bennett-Levy, Richard Twaites m.fl’s bok Experiencing CBT from the inside out, Self-Practice/Self-Reflection for Therapists, Guilford Press, 2015. 

 

Boken följer läsaren systematiskt genom en strukturerad KBT-metod. Den är uppdelad i 12 moduler som i baserar sig på Beckiansk kognitiv psykoterapi när den är som bäst med stort fokus på de cirklar av vidmakthållande som skapas av sekundära antaganden och kompensatoriska strategier. Metoden är flexibel och kan anpassas för personer med grundläggande KBT-kunskaper eller terapeuter med kunskaper på mer avancerad nivå. Grupperna kommer att indelas så att terapeuterna är så lika som möjligt avseende utbildningsbakgrund och erfarenhet. Detta eftersom metodiken är delvis olika beroende på terapeutens grad av erfarenhet med KBT och vana vid självreflektion.

 

Som gruppledare jag har återkommande arbetat med SP/SR när metoden har använts vid Uppsala Universitets Psykoterapeutprogram. Utvärderingarna från grupperna har nästan uteslutande varit mycket positiva. Den samlade erfarenheten är att detta uppfattas som ett givande sätt att utveckla sin professionalitet. Dessutom är arbetet spännande och roligt enligt deltagarna. 

 

Bakgrunden till Self-Practice/Self-Reflection      


Forskningsområdet som handlar om terapeutfärdigheter är igång och utvecklas och därmed forskas det också på hur terapeututbildningar kan påverka dessa färdigheter till exempel genom egen erfarenhet av KBT. Bennett-Levy, J. & Finlay-Jones, A. (2018) sammanfattar forskningen om varför egenterapi som fyra primära källor till motivation: personliga problem hos terapeuten, personlig tillväxt, egenvård och att utveckla o förbättra terapeutiska färdigheter. De tre första av dessa motivationskällor handlar mer om terapeutens personliga själv och den sistnämnda handlar om terapeutens professionella själv (terminologi från Bennett-Levy handledningsmetod DPR). De olika egenterapiprogrammen syftar inte mot samma mål. När meditationsprogrammen för terapeuter ofta identifierar egenvård som det primära syftet så syftar KBT-SP/SR mer mot att öka terapeutfärdigheter som att utveckla teoretiska begrepp, tekniska färdigheter och förmåga till självreflektion genom att pröva metoderna på det personliga självet och skapa en bro över till hur erfarenheterna påverkar det professionella. 

 

Författarna pekar på förmågan till reflektion som motorn till livslångt lärande och som nyckeln till terapeuters färdighetsutveckling. En stor styrka med metoden är också att deltagare med mindre terapeuterfarenhet verkligen får en skjuts i vitsen med att följa en manual. När en manual är välskriven och logisk så blir den lätt att använda och driver det psykoterapeutiska arbetet framåt mot målen.

 

Syfte, vad kan uppnås med SP/SR arbetet?


Precis som vilken annan KBT-terapi som helst sätter du dina egna mål och får hjälp av de andra gruppdeltagarna och gruppledaren att göra dem realistiska och mätbara sk. smart goals. 

 

Generellt eftersträvas en utveckling, fördjupning och integrering av teoretiska begrepp genom att de förankras i den egna erfarenhetsvärlden. Förbättring av tekniska färdigheter och den reflektiva förmågan hos terapeuter. Dessutom en ökad förståelse för hur det är att vara i klientrollen. Det egna arbetet kan också hjälpa dig att tillgodogöra dig handledning på nya sätt och hjälpa till att skapa ett ödmjukt och reflekterande förhållningssätt till handledning och behandling. Läs gärna de refererade artiklarna nedan.

 

 

Mer läsning om SP/SF och evidens för den intresserade


Bennett-Levy, J. & Finlay-Jones,A. (2018) The role of personal practice in therapist skill development: a model to guide therapists, educators, supervisors and researchers, Cognitive Behaviour Therapy, 47:3, 185-205, DOI: 10.1080/16506073.2018.1434678

 

Bennett-Levy, J. (2019) Why therapists should walk the talk: The theoretical and empirical case for personal practice in therapist training and professional development. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry 62, 133-145

 

Chigwedere,C. Thwaites,R. Fitzmaurice,B. Donohoe,G.(2019) Self-practice/self-reflection as an alternative to personal training-therapy in cognitive behavioral therapy training: A qualitative analysis, Clin Psychol Psykother. 26, 74-83 


GET A FREE CONSULTATION NOW