CV

CV


Utbildning


Psykologexamen, Uppsala Universitet 1988.

Legitimerad Psykolog 1992


Psykoterapeututbildning KBT, Institutet för Kognitiv Psykoterapi. Examen 2003.

Legitimerad Psykoterapeut 2004


Musikpsykologi, 15 p, Uppsala Universitet, 2004


Specialistutbildad i klinisk psykologi, dvs bedömning och behandling. Examen 2004.


Handledar och Lärarutbildning i psykoterapi vid Linköpings Universitet. Examen 2013.


Arbetslivserfarenhet


Från arbetslivet har jag en bred erfarenhet. 20 år med min KBT-mottagning. Utöver det har jag har arbetat i flera år på en psykiatrisk öppenvårdsmottagning. Parallellt med psykologutbildningen arbetade jag med beroendeproblematik på Mariamottagningarna i Stockholm men även på Psykiatrisk Jourmottagning på Ulleråkers sjukhus. Jag har också arbetat med hörselvård för barn i Stockholm.


Tidigare Uppdrag och tillgängliga föreläsningar


Handledning på Psykolog/psykoterapeutprogrammen, Uppsala Universitet

pågående uppdrag sedan 2020


Grupper på Psykoterapeutprogrammet Uppsala Universitet

Self-Practice/Self-Reflection pågående uppdrag sedan 2016.


Gästföreläsning som återkommande inslag på psykoterapeutprogrammet Uppsala Universitet

Informerat samtycke från ett maktperspektiv sedan 2018. 


Gästföreläsningar Psykologlinjen Linköpings Universitet

Traumareaktionen och EMDR, 2013, 2014, 2015


Föreläsning personaldag ACT och stress, Rikspolisstyrelsen

ACT Acceptansbegreppet kopplat till stress 2015


Föreläsning i kognitiv konceptualisering 2013


Handledningsgrupp psykiatri/primärvård


Verksamhetshandledning gruppboende för äldre med psykiatrisk problematik


Några vidareutbildningar och workshops som varit viktiga för mig


Cultural adaptions of CBT-practice, Jesus A. Salas, Beck Institute


Specialistkurs Metakognitiv terapi, IHPU


Styrke-baserad KBT, Christine Padesky


Self-Practice/Self-Reflection, James Bennett-Levy


Handläggning av stresstillstånd


Sömnproblem enligt KBT


Trauma flera längre utbildningar bla KBT o EMDR


Depression KBT, Robert DeRubeis


Flera workshops i ACT Acceptance Commitment Therapy


Utbildning i RFT Relational Frame theory


Social fobi D.Clark


Rumineringsfokuserad KBT, Ed Watkins


Feministisk psykologi, Patricia Klein Frithiof


Neuropsykologiska utbildningar


Flera Workshops i Schematerapi, Jeffrey Young


Konstruktivism, Michael Mahoney


NAME

Turpis neque donec pede

laoreet interdum magnaenim.