Startsida

KOGNITIV OCH BETEENDEINRIKTAD PSYKOTERAPI

Charlotte Akterin


Leg-Psykolog Specialist i klinisk psykologi

Leg. Psykoterapeut KBT

Lärare och Handledare i PsykoterapiDu är välkommen att kontakta mig för psykoterapi med inriktning KBT. Som psykolog har jag arbetat i över 30 års tid och det är nu snart 20 år sedan min mottagning öppnade på Södermalm i Stockholm. Parallellt med mitt arbete som KBT-terapeut har jag haft uppdrag och gästföreläst på Uppsala och Linköpings universitet och under VT 2020 startar nya grupper för psykologer och psykoterapeuter i James Bennett-Levys m.fl. metod ”Self-Practice/Self-Reflection for Therapists”. Det går också att anlita mig för handledning i KBT samt för föreläsningar och personaldagar.


Individuell psykoterapi


Individuella psykoterapikontakter handlar ofta om livskriser, depression eller ångesttillstånd som social ångest, panikångest, tvång, PTSD eller andra eftereffekter av trauma. Det kan också handla om stress, utmattning, sömnproblem och/eller arbetsrelaterade problem. Andra vanliga anledningar att söka psykoterapeutisk hjälp är relationsproblem eller att få hjälp med att söka sig bort från ensamhet och/eller att träffa en partner.


De KBT-metoder som jag använder på min mottagning är vetenskapligt prövade och vilar på en solid kunskapsmässig grund. Min önskan är också att behandlingen ska vara kreativ, omtänksam och varm. Om det i grunden finns en positiv relation mellan terapeut och klient är många problem är lättare att tackla. Jag utgår från att det är ett stort steg att ta kontakt med en psykolog för att få hjälp i en svår livssituation och kommer att göra mitt bästa för att det ska finnas en stor ömsesidig respekt. Du är expert på dig och jag är expert på KBT så får vi arbeta tillsammans för förändring. Många gånger är det också en tillgång i terapi att använda styrkor som du har på andra områden tillsammans med KBT-metoderna för att behandla problemet.


Föreläsningar och fortbildning


Vill du veta mer om föreläsningar och fortbildning som jag erbjuder kan du läsa om det under "Föreläsningar och fortbildning".  


På Uppsala Universitets Psykoterapeutprogram har jag tre läsår i rad haft grupper med egen erfarenhet av KBT för blivande psykoterapeuter med hjälp av James Bennett-Levys m.fl. metod ”Self-Practice/Self-Reflection for Therapists”. Jag har även SP/SR-grupper för psykoterapeuter på min mottagning.


Den 1 december 2019 är sista ansökan till nya grupper för psykoterapeuter med Bennett-Levys metod som sedan startar i januari 2020. Kika under knappen om SP/SR överst på sidan för att läsa mer om det.


Du kan också titta på mitt CV samt kolla utbudet av tillgängliga föreläsningar och utbildningar som du kan köpa av mig. Så finns förstås en flik med kostnader och en om hur du hittar hit. På sidan finns också artiklar skrivna av mig.